Home
Drzewo_201203.jpg

Czy naprawdę znasz biznes, którym zarządzasz? Gdzie są prawdziwe źródła dochodu?

Audyt BI i DQ w finansach

Sanmargar rozpoczął realizację audytu zastosowanych rozwiązań Business Intelligence w instytucji finansowej. W zakresie projektu znalazła się zarówno analiza wykorzystywanych rozwiązań analityczno-raportowych, przepływów informacji jak i analiza jakości i kompletności danych. Na podstawie wyników analizy podjęte zostaną decyzje o kierunkach dalszego rozwoju platformy BI oraz ewentualnych usprawnień w zakresie poprawy jakości danych.

 
MetaStudio w finansach

Do grona klientów MetaStudio, autorskiego rozwiązania Sanmargar dla zarządzania słownikami i metadanymi, dołączyła instytucja finansowa zajmująca się zarządzaniem należnościami. Rozwiązanie MetaStudio jest wykorzystywane dla wspomagania zarządzania procesami zasilania Hurtowni Danych.

 
Pentaho w finansach

Do grona klientów Pentaho dołączyła instytucja sektora finansowego gromadząca i udostępniająca informacje gospodarcze i finansowe o wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych. Platforma Pentaho będzie wykorzystywana w budowanej Hurtowni Danych i platformie raportowej.

 
DataQuality w finansach

Sanmargar zrealizował przedsięwzięcie weryfikacji jakości i czyszczenia danych o klientach w instytucji finansowej. Przedmiotem projektu była jednorazowa poprawa danych w głównym systemie transakcyjnym w oparciu o reguły biznesowe oraz autorskie algorytmy, słowniki referencyjne i narzędzia zaproponowane przez Sanmargar. Poprawa danych obejmowała także uzgodnienie danych o klientach przechowywanych poza głównym systemem oraz ich deduplikacja. W projekcie zastosowno autorskie rozwiązanie do czyszczenia danych - DataQualityStudio

 
Partnerstwo z MongoDB

Sanmargar Team, jako pierwsza polska firma, został partnerem MongoDB i uzyskał tytuł MongoDB Ready Partner. MongoDB to przodująca baza danych NoSQL o wysokiej wydajności i skalowalności ze szczególnym zastosowaniem Big Data. Partnerstwo z MongoDB to konsekwencja ukierunkowania się Sanmargar Team na nowatorskie technologie Business Intelligence, w tym Big Data.

 
DataQuality w energetyce

Sanmargar rozpoczął realizację przedsięwzięcia kompleksowej poprawy danych klientów koncernu energetycznego. Przedmiotem projektu jest poprawa danych systemów transakcyjnych i bilingowych w oparciu o reguły biznesowe oraz autorskie algorytmy, słowniki referencyjne i narzędzia zaproponowane przez Sanmargar. Poprawa danych będzie obejmowała także uzgodnienie danych o klientach przechowywanych w systemach CRM oraz ich. W projekcie zastosowane będzie autorskie rozwiązanie do czyszczenia danych - DataQualityStudio.