Home
Drzewo_201203.jpg

Sanmargar Team to producent, docenionego na rynku, rozwiązania do zarządzania danymi podstawowymi MetaStudio.

DataQuality w energetyce

Sanmargar zakończył realizację przedsięwzięcia kompleksowej poprawy danych klientów koncernu energetycznego. Przedmiotem projektu była poprawa danych systemów transakcyjnych i bilingowych w oparciu o reguły biznesowe oraz autorskie algorytmy, słowniki referencyjne i narzędzia zaproponowane przez Sanmargar. Poprawa danych obejmowała także uzgodnienie danych o klientach przechowywanych w systemach CRM. W projekcie zastosowane autorskie rozwiązanie do czyszczenia danych - DataQualityStudio, zarządzania metadanymi - Sanmargar MetaStudio DRM oraz Pentaho data Integration.

 
Oracle Gold Partner

Sanmargar uzyskał tytuł 'Oracle Application Gold Partner'. Uzyskany tytuł umożliwia oferowanie i sprzedaż produktów Oracle w szczególności produktów Oracle Hyperion Planning oraz Oracle Hyperion Financial Management do 19/12/2015r.

 
Analiza BI w energetyce

Sanmargar zakończył realizację pierwszej fazy projektu analizy środowisk Business Intelligence w centrali holdingu energetycznego. Celem analizy jest określenie kierunków rozwoju rozwiązań BI oraz zaproponowanie ich optymalnej architektury, uwzględniającej wymagania centrali i spółek wchodzącej w skład grupy kapitałowej. Istotnym aspektem analizy będzie optymalizacja przepływów międzysystemowych, a także kompletność i jakość danych w systemach analitycznych.

 
CKK w transporcie

Sanmargar rozpoczął realizacje projektu dostawy i wdrożenia Centralnej Kartoteki Klientów dla przedsiębiorstwa transportu publicznego. W ramach projektu przeprowadzona zostanie standaryzacja, deduplikacja i poprawa jakości danych klientów. W projekcie zastosowanie znajdą rozwiązania Sanmargar do zarządzania metadanymi MetastudioDRM oraz rozwiązanie do standaryzacji i czyszczenia danych DataQualityStudio.

 
ODS w finansach

Sanmargar zakończył budowę warstwy ODS (Operational Data Store) Hurtowni Danych w instytucji finansowej. Przedmiotem projektu, obok stworzenia centralnego repozytorium danych operacyjnych dla celów analitycznych i raportowych, była też budowa mechanizmów automatycznego generowania procesów ładowania danych w oparciu słowniki struktur i parametrów. Głównym wyzwaniem przedsięwzięcia był zarówno ogromny wolumen danych (ponad 5 mld rekordów), duża liczba tabel źródłowych (ponad 5 tys.) jak i duża dynamika zmian struktur danych. W przedsięwzięciu wykorzystane zostało rozwiązanie Metastudio DRM oraz platforma Pentaho Data Integration..